Siirry sisältöön
Contact us

Knownpro Oy

Historia

Knownpro Oy on perustettu 2006 tuottamaan palveluja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteihin. Aikaisemmat projektit huomioiden vastuuhenkilöllä on yli 30 vuoden kokemus sähköistyksen ja automaation saralta. Toimeksiannot ovat sisältäneet vaativia suunnittelutehtäviä sekä työmaapalveluja. Suurimpien projektien kokonaiskustannusarviot ovat olleet yli 350 MEUR.

Suunnittelutehtävät pääsuunnittelijan (SKOL03) ja ryhmänvetäjän (SKOL02) ominaisuuksissa ovat tuottaneet esisuunnitelmia kustannusarvioineen ja aikatauluineen, perussuunnittelua, hankintatoimia ja toteutussuunnittelua. Vaativat toimeksiannot projekteissa, joissa ryhmän resurssit eivät ole olleet pelkästään eri puolilta Suomea, vaan myös ulkomailta, ovat osoittaneet kyvyn johtaa monikansallista tiimiä.

Halu tehdä koko projekti A’sta Ö’hön on vienyt myös työmaille, joiden yleisimpiä tehtäviä ovat asennusvalvonta, koestukset ja käytöönotto.

Yrityksellä on pitkä kokemus räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvästä suunnittelusta ja sekä myös S1 -urakoitsijan (yli 1000V) oikeudet.

History

Knownpro Oy is founded in 2006 in order to provide services for industrial electrical and automation projects. Taking into account also previous references Knownpro Oy has over 30 years experience in field of electrification and automation. Assignments have included demanding tasks in engineering and also in site services. Total cost estimates of biggest projetcs have been over 350 MEUR.

Engineering tasks as a chief electrical engineer or an electrical lead engineer have included feasibility studies, cost estimates, schedules, purchacing activities and implementation. Demanding tasks in projects with team members not only from Finland but also from different countries have show the ability to work in multi-national environment.

Desire to work the whole project through has also lead often to construction sites for supervising, testing and commissioning tasks.

Knownpro Oy has long experience about explosion hazardous areas (ATEX) in heay industry. Company is also S1 -qualified (low and high voltage installations) electrical contractor in Finland.

VISIO

Knownpro Oy on luotettava ja haluttu partneri ja tuo projektiin lisäarvoa huomiomalla suunnitelmien ja päätöksien vaikutukset niin kustannuksissa ja aikataulussa kuin ympäristössäkin.

VISION

Knownpro Oy is a trustworthy and desired partner and will make projects more profitable by notifying effects of decisions in total costs and scheduling as well as for environment.

MISSIO

Knownpro Oy:n vahvuus on kyky työskennellä ja johtaa projekteja moniyritys ja monikansallisissa projekteissa.

MISSION

Knownpro Oy’s strength is the ability to work in and lead projects multi-company and multi-national projects.

ARVOT

Avoimmuus, luotettavuus ja kyky kuunnella. Tiedonjakaminen johtaa parhaisiin ratkaisuihin.

VALUES

Openness, trustworthy and ability to listen. Sharing information leads to best solutions.